>


 

 

Tin Nhân lực - Việc làm

Nhà tuyển dụng cần gì ở sinh viên tốt nghiệp?

23/11/2017 3:31 CH.   1454 lượt xem

TTHTĐTCUNL: Trong thời gian qua, dư luận xã hội có nhiều phản ánh về chất lượng đào tạo đại học không đáp ứng yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng phải đào tạo lại sinh viên mới ra trường sau khi được tuyển dụng, gây lãng phí nguồn lực xã hội và là một trong các nguyên nhân sinh viên tốt nghiệp khó tìm được việc làm. Qua khảo sát thực tiễn cuối năm 2016 đối với 44 người là lãnh đạo/cán bộ phụ trách nhân sự của 37 doanh nghiệptại địa bàn Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực cung cấp một số thông tin để sinh viên tham khảo, bổ sung các kỹ năng cần thiết, nâng cao cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

1. Người sử dụng lao động quan tâm đến tiêu chí gì khi tuyển dụng?

- Về kinh nghiệm làm việc:Việc tuyển nhân lực đã có kinh nghiệm làm việc vẫn được một số doanh nghiệp coi trọng, có 27,3% ý kiến đánh giá rất cần thiết đối với tiêu chí kinh nghiệm làm việc. Các nhà tuyển dụng cho rằng sinh viên tốt nghiệp có thể có kinh nghiệm làm việc khi tích cực trong kỳ thực tập, trong việc tham gia các hoạt động thực tế, nghiên cứu khoa học...  

- Xếp loại tốt nghiệp:Gần 60% ý kiến đánh giá tiêu chí này ở mức độ bình thường. Việc xếp loại tốt nghiệp là tiêu chí ban đầu khi tuyển dụng, tuy nhiên các doanh nghiệp luôn coi trọng kiến thức thực chất của bản thân từng cá nhân trong quá trình làm việc.

- Về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ: Hơn 70% ý kiến cho rằng rất cần thiết và cần thiết về tiêu chí chuyên môn nghiệp vụ khi tuyển dụng.

Cùng với các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, việc có khả năng về ngoại ngữ, tin học, kiến thức xã hội, và có quá trình tham gia các hoạt động trong trường cũng là tiêu chí được các nhà tuyển dụng quan tâm.

Vấn đề học ở trường nào cũng được nhiều ý kiến của nhà tuyển dụng quan tâm (41% ý kiến đánh giá mức cần thiết đối với tiêu chí này).

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng yêu cầu về kỹ năng mềm và nhiệt huyết với công việc là các tiêu chí cần thiết của ứng viên.

2.  Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người được tuyển dụng

- Về phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp: Các ý kiến đều đánh giá tốt về phẩm chất đạo đức và thái độ nghề nghiệp của người được tuyển dụng, chỉ có 2,3% đánh giá thái độ trách nhiệm trong công việc mức độ yếu và không có ai đánh giá kém.

- Về chuyên môn nghiệp vụ: Các kiến thức về chuyên ngành được đào tạo trong nhà trường được các doanh nghiệp đánh giá cao, có đến 43,2% đánh giá ở mức rất tốt và 40,9% đánh giá tốt. Tuy nhiên khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành và khả năng tổ chức thực hiện công việc của người được tuyển dụng chủ yếu được đánh giá mức trung bình, một số đánh giá còn yếu (11,4% ý kiến đánh giá khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành trong công việc và 9,1% ý kiến đánh giá khả năng tổ chức và thực hiện công việc còn yếu).

-Về kiến thức, kỹ năng  chung:

 Hiểu biết chung về văn hóa, xã hội: 50% ý kiến đánh giá mức độ đạt được mức trung bình

Khả năng vận dụng kiến thức xã hội trong công việc: cũng tương tự tiêu chí trên, các doanh nghiệp cũng đánh giá mức độ đạt được của sinh viên chủ yếu ở mức trung bình.

Về kỹ năng giao tiếp ứng xử: về cơ bản đa số sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu, có hơn 45% ý kiến đánh giá mức độ tốt đối với tiêu chí này, chỉ có 6,8% ý kiến doanh nghiệp đánh giá còn yếu về kỹ năng này.

Về kỹ năng ngoại ngữ: có 15,9% ý kiến đánh giá sinh viên tốt nghiệp còn yếu về ngoại ngữ, số còn lại đánh giá mức độ đạt được của người được tuyển dụng là trung bình

 Kỹ năng tin học và làm việc nhóm, nhìn chung các doanh nghiệp đánh giá các tiêu chí này mức trung bình, tuy nhiên 2 kỹ năng này vẫn còn có ý kiến đánh giá mức độ kém.

- Về một số năng lực cá nhân phục vụ cho công việc

Trong môi trường làm việc ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, năng lực cá nhân phục vụ cho công việc là một trong những tiêu chí cần thiết để đáp ứng yêu cầu làm việc.

Khi được hỏi về đánh giá đối với khả năng chịu áp lực công việc, khả năng giải quyết công việc, khả năng thích nghi với môi trường làm việc, ý chí phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp và tính chủ động, sáng tạo trong công việc, đa số các ý kiến đánh giá mức độ đạt được của người được tuyển dụng là tốt và trung bình, tuy nhiên vẫn còn khoảng 10% ý kiến đánh giá ở mức yếu và kém.

3. Nhà tuyển dụng đánh giá điểm đạt/chưa đạt của sinh viên tốt nghiệp là gì?

Theo như kết quả khảo sát thu được, chỉ có 12% ý kiến đánh giá người được tuyển dụng đãđáp ứng được yêu cầu công việc của họ, còn lại đánh giá chỉ đáp ứng được một phần công việc của họ.

Theo các nhà tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp nhìn chung có một số ưu điểm là: Có tinh thần học hỏi, thích nghi và tìm hiểu công việc, nhiệt tình, năng động, có sức trẻ, háo hức với cái mới, thích thể hiện bản thân, có mong muốn làm việc thật sự.

Tuy nhiên, cũng còn có những điểm hạn chếnhư:

- Kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết trình còn yếu

- Chưa tự tin

- Chưa chủ động trong công việc

- Định hướng chưa rõ ràng trong công việc, còn mơ hồ trong công việc

Ngoài ra một số hạn chế như kém về ngoại ngữ, tin học, thiếu tính sáng tạo, ngại khó, ngại khổ, dễ chuyển việc, tính kỷ luật chưa cao,… là những vấn đề nhiều doanh nghiệp cần sinh viên tốt nghiệp khắc phục.

Chính vì còn có những hạn chế cần khắc phục, để đáp ứng yêu cầu công việc, nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại một số kiến thức, kỹ năng để phù hợp với yêu cầu công việc. Có đến 88,6% ý kiến nói rằng doanh nghiệp của họ phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng, trong đó việc đào tạo lại kỹ năng làm việc là việc mà đại đa số các doanh nghiệp phải thực hiện.

       

Tháng 11/2017

Lại Thị Hoa-Trưởng phòng Hỗ trợ Đào tạo

Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều