>


 

 

Tin Trung tâm

Bộ trưởng chỉ đạo hướng phát triển Trung tâm Hỗ trợ đào tạo - Cung ứng nhân lực

30/09/2016 12:00 SA.   456 lượt xem
Bộ GD&ĐT thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực ngày 9/9/2016.

Theo thông báo này, sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Trung tâm Quách Tất Kiên, ý kiến phát biểu của cán bộ, viên chức của Trung tâm và các đại biểu tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo về định hướng phát triển Trung trâm trong thời gian tới.

Cụ thể, Trung tâm cần tập trung vào việc khảo sát, dự báo thị trường lao động, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học, trước hết là các trường trực thuộc Bộ trong việc điều tra, khảo sát và cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Phát triển Trung tâm thành đơn vị đầu mối có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, tập trung vào các hoạt động chính:

Nghiên cứu, dự báo thị trường lao động, việc làm để cung cấp thông tin cho các cơ sở đào tạo.

Hỗ trợ xây dựng mô hình trung tâm nghiên cứu, dự báo thị trường lao động, việc làm trong các cơ sở đào tạo; tư vấn, tập huấn cho các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện nghiên cứu, dự báo, giúp các trung tâm nghiên cứu, dự báo của các cơ sở giáo dục đại học hoạt động hiệu quả.

Hỗ trợ các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên trong khoảng thời gian 3 năm sau tốt nghiệp. Thống nhất biểu mẫu thống kê, tập hợp, phân tích và cung cấp thông tin tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phục vụ công tác tuyển sinh.

Phối hơp chặt chẽ với các trung tâm nghiên cứu thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực của các cơ sở giáo dục đại học để hình thành mạng lưới nghiên cứu thị trường, dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực theo trình độ đào tạo/theo ngành, vùng nhằm tạo cơ sở thông tin tham khảo cho các trường xác định quy mô, cơ cấu ngành nghề... phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Bộ trưởng về công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, dự báo thị trường lao động, việc làm; xác định chỉ tiêu tuyển sinh, mở/đóng ngành đào tạo; giải pháp, chính sách để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Tổ chức lại bộ máy, giảm số phòng, tinh gọn nhân sự, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng mô tả vị trí việc làm để làm căn cứ lựa chọn, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc, tinh giản nhân sự nếu không đáp ứng yêu cầu công việc…

Theo Bộ GD&ĐT

Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều