>


 

 

Tin Trung tâm

Tập huấn công tác hướng nghiệp, phân luồng và tư vấn học đường tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

02/01/2018 11:24 SA.   1031 lượt xem

Trong những năm gần đây, công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng tư và vấn học đường cho học sinh phổ thông được xã hội đặc biệt quan tâm, đã góp phần quan trọng vào việc hướng học, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về “Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018” đã chỉ rõ: Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông”; “Bố trí đủ số lượng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp”.

Tập huấn bồi dưỡng cán bộ, giáo viên làm công tác hướng nghiệp, phân luồng và tư vấn học đường là một trong những hoạt động quan trọng của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT (Trung tâm). Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm cùng đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, một số bộ, ngành khác xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thường xuyên phối, kết hợp với các đơn vị, các địa phương tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên làm công tác hướng nghiệp, phân luồng và tư vấn học đường theo chủ trương chung của ngành và phù hợp với yêu cầu của từng địa phương.

Căn cứ quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017, Trung  tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND huyện và Phòng GD&ĐT Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức đợt tập huấn cho giáo viên trên địa bàn huyện về Công tác hướng nghiệp, phân luồng và tư vấn học đường vào tháng 10/2017. Tham gia đợt tập huấn có 222 học viên là các cán bộ quản lý phòng GDĐT, cán bộ, giáo viên của các trường trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.                          

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Huyện Đồng Văn tặng hoa cho đại diện Ban tổ chức lớp tập huấn. (Ảnh: Trần Phương)

Với những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa phương, các chuyên gia nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm của Trung tâm và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng với học viên trao đổi các chuyên đề chuyên sâu như: công tác hướng nghiệp, phân luồng và tư vấn học đường trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tư vấn học đường cho học sinh, chủ yếu là con em các dân tộc ít người; các chuyên đề thảo luận liên hệ, vận dụng trong hoàn cảnh thực tiễn ở địa phương,…

Mặc dù điều kiện công việc và đi lại rất khó khăn nhưng các học viên đã cố gắng tham dự lớp tập huấn đầy đủ, trao đổi thảo luận với tinh thần tích cực, sôi nổi và có sự vận dụng, liên hệ sinh động, sáng tạo đến thực tế nhiệm vụ mà mình đang đảm trách ở các nhà trường.

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên đã hoàn thành các bài kiểm tra chuyên đề với chất lượng khá tốt,100% học viên đạt yêu cầu và được Trung tâm cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2017.

Hy vọng hoạt động này sẽ được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang cũng như nhiều địa phương khác, đặc biệt là các khu vực vùng cao, biên giới và các vùng khó khăn của cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh./.       Hình ảnh tại lớp tập huấn. (Ảnh: Trần Phương)                                                            Trần Phương - Q. Trưởng phòng
                                                Phòng Nghiên cứu và dự báo nhu cầu nhân lực

Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều