>


 

 

Tin Trung tâm

Quyết định số 25/QĐ-HTĐTCƯNL ngày 23/7/2018 của TT HTĐT&CƯNL về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

25/07/2018 9:32 SA.   1013 lượt xem


 Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều