>


 

 

Tin Trung tâm

TS. Phạm Văn Sơn Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực ký biên bản ghi nhớ, hợp tác với trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

28/12/2009 12:21 CH.   2479 lượt xem
Sau khi trao đổi, thảo luận, các bên đồng ý ký Biên bản Hợp tác này với các nội dung sau đây:
  1. Trao đổi thông tin phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển nguồn nhân lực du lịch.
  2. Nghiên cứu khảo sát kết hợp dự báo nhu cầu nhân lực ngành du lịch trong tương lai.
  3. Thông tin về phát triển lao động du lịch trong nước và nước ngoài.
  4. Phối hợp tổ chức các khoá đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp.
  5. Trao đổi kinh nghiệm, xây dựng cầu nối hợp tác giữa Nhà trường – Doanh nghiệp – Nhà nước và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đào tạo theo nhu cầu xã hội.

- Biên bản hợp tác này là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện chương trình hợp tác về hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực được thảo luận giữa các bên.

Biên bản chi tiết
Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều