>


 

 

Tin Trung tâm

Hội thảo “Nghiên cứu khoa học gắn với chủ trương Đào tạo theo nhu cầu xã hội”

23/08/2011 8:18 CH.   3401 lượt xem

Ngày 19/8/2011, tại Hà Nội, Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tổ chức  Hội thảo “Nghiên cứu khoa học gắn với chủ trương Đào tạo theo nhu cầu xã hội”. Hội thảo có sự tham gia của tất cả cán bộ công chức, viên chức Trung tâm, đại diện Vụ KHCN và Môi trường.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo TS. Phạm Văn Sơn

Mục tiêu của Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học gắn với chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội ở Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực.

Hội thảo đã ra Kỷ yếu, có 11 bài viết, trao đổi về một số vấn đề có liên quan đến đào tạo theo nhu cầu xã hội: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học gắn với chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội ở Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực ”;...

Hội thảo đã khẳng định nghiên cứu khoa học là một trong nhiệm vụ quan trọng, thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan góp phần thực hiện chủ trương “Đào tạo theo nhu cầu xã hội”

LNS

Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều