>


 

 

Tin Trung tâm

TỌA ĐÀM: Về việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

11/03/2014 12:00 SA.   2284 lượt xem

 Để chuẩn bị nội dung các điều kiện Hội thảo khoa học về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 5/3/2014, tại Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm HTĐT và CƯNL, phối hợp với BQLDA Nghi Sơn, tổ chức tọa đàm, trao đổi về một số vấn đề:

1)      Cách nào để trường ĐH Hồng Đức có thể đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội nói chung, khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng;

2)       Vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực;

3)      Trung tâm HTĐT và CƯNL sẽ tổng hợp ý kiến, trình Lãnh đạo Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa.

 

Trung tâm HTĐT & CƯNL, Trường Đại học Hồng Đức, BQLDA Nghi Sơn, Thanh Hóa, tọa đàm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Nghi Sơn

     

                      

Tiến sĩ Hoàng Văn Thi, Trưởng phòng Đào tạo của ĐH Hồng Đức phát biểu tại buổi tọa đàm

 

Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều