>


 

 

Tin Trung tâm

Trung tâm HTĐT và CƯNL làm việc với Trường Đại học Hồng Đức, Trường Trung cấp thủy sản, Thanh Hóa về việc Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc

19/06/2014 8:09 SA.   3197 lượt xem
Ngày 17/6/2014, Trung tâm HTĐT và CƯNL làm việc với Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa về việc Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc
Ngày 17/6/2014, Trung tâm HTĐT và CƯNL làm việc với Trường Trung cấp thủy sản, Thanh Hóa về việc Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc 
Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều