>


 

 

Tin Trung tâm

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực làm việc với trường Đại học Hàng Hải về vấn đề hợp tác đào tạo với Hàn Quốc

26/06/2014 2:14 CH.   2786 lượt xem
 


















Ngày 20/6/2014 Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực làm việc với trường Đại học Hàng Hải về vấn đề hợp tác đào tạo với Hàn Quốc



















Đoàn công tác của trung tâm làm việc tại trường Đại học  Hàng Hải 
Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều