>


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo GalleryVideo Clip
Ảnh mới đăng
Video mới đăng
Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo vào Cung ứng nhân lực phối hợp với Trường Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức “Hội thảo, khảo sát xây dựng các tiêu chí và chỉ số đánh giá kết quả công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội”.

Ngày 9/6/2014, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn số 26/HTĐTCƯNL của Trung tâm Hỗ trợ và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Trường phối hợp tổ chức “Hội thảo, khảo sát xây dựng các tiêu chí và chỉ số đánh giá kết quả công tác đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội”.

 
Tiêu điểm Xem nhiều