>


 

 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ông Trịnh Xuân Hiếu, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Trung tâm
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ông Trịnh Xuân Hiếu, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Trung tâm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo GalleryVideo Clip
Ảnh mới đăng
Video mới đăng

Trong những năm gần đây, công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng tư và vấn học đường cho học sinh phổ thông được xã hội đặc biệt quan tâm, đã góp phần quan trọng vào việc hướng học, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

 
Tiêu điểm Xem nhiều