>


 

 

Ky nang Noi thuyet phuc

Cập nhật 09/12/2011    5786 lượt xem
Share |
Các video khác

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Cập nhật 09/12/2011
6166 lượt xem

01201 KỸ NĂNG NÓI TỰ TIN TRƯỚC CÔNG CHÚNG (Nguyễn Văn Huy Tâm Việt Group)

Cập nhật 09/12/2011
3728 lượt xem

Nghi thức trong giao tiếp - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
3502 lượt xem

Broken Dream

Cập nhật 24/11/2009
5495 lượt xem

The Wedge 4-25-09

Cập nhật 24/09/2009
3789 lượt xem

City of love HD

Cập nhật 24/09/2009
3770 lượt xem

Suddenly, last summer

Cập nhật 24/09/2009
4126 lượt xem

Fathers Day fishing

Cập nhật 24/09/2009
3547 lượt xem

Images of Western Australia

Cập nhật 24/09/2009
4170 lượt xem

Images of New Zealand

Cập nhật 24/09/2009
3764 lượt xem

Images of Australia's Southwest

Cập nhật 24/09/2009
3802 lượt xem

Images Of Karijini National Park

Cập nhật 24/09/2009
4331 lượt xem
 
Tiêu điểm Xem nhiều