>


 

 

Kỹ năng Giao tiếp phi ngôn từ - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
20671 lượt xem

Kỹ năng thuyết trình

Cập nhật 09/12/2011
20340 lượt xem

nhan thuc ve nghe ban hang-ky nang mem

Cập nhật 09/12/2011
19052 lượt xem

The Secret - Thuyết Minh Tiếng Việt

Cập nhật 09/12/2011
16536 lượt xem

Success.edu.vn - Ki nang giao tiep

Cập nhật 09/12/2011
17927 lượt xem

Kỹ năng lắng nghe.VTVonline - TỰ ĐỔI MỚI BẢN THÂN

Cập nhật 09/12/2011
15732 lượt xem

Cấu trúc bài thuyết trình - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
16796 lượt xem

Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

Cập nhật 09/12/2011
17048 lượt xem

Kỹ năng làm việc đồng đội - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
17369 lượt xem

Kỹ năng hồi đáp - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
18616 lượt xem

Kỹ năng đặt câu hỏi

Cập nhật 09/12/2011
15518 lượt xem

Nghệ thuật đặt câu hỏi trong giao tiếp

Cập nhật 09/12/2011
16165 lượt xem
 
Tiêu điểm Xem nhiều