>


 

 

nhan thuc ve nghe ban hang-ky nang mem

Cập nhật 09/12/2011    17313 lượt xem
Share |
Các video khác

Kỹ năng Giao tiếp phi ngôn từ - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
18486 lượt xem

Kỹ năng thuyết trình

Cập nhật 09/12/2011
18341 lượt xem

Thuyết trình, giao tiếp phi ngôn từ

Cập nhật 09/12/2011
17148 lượt xem

Kỹ năng Sáng tạo - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
22767 lượt xem

The Secret - Thuyết Minh Tiếng Việt

Cập nhật 09/12/2011
14940 lượt xem

Success.edu.vn - Ki nang giao tiep

Cập nhật 09/12/2011
16304 lượt xem

Kỹ năng quản lý xung đột - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
14805 lượt xem

Kỹ năng lắng nghe.VTVonline - TỰ ĐỔI MỚI BẢN THÂN

Cập nhật 09/12/2011
14381 lượt xem

Cấu trúc bài thuyết trình - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
15216 lượt xem

Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

Cập nhật 09/12/2011
15393 lượt xem

Kỹ năng làm việc đồng đội - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
15783 lượt xem

Kỹ năng hồi đáp - Tâm Việt Group

Cập nhật 09/12/2011
16859 lượt xem
 
Tiêu điểm Xem nhiều