Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Bình Định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo


Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 25/6/2019, Sở Nội vụ có Thông báo số 872/TB-SNV ngày 25/6/2019 về thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019.

Theo đó, Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của thí sinh:

- Kể từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019;

- Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Sở Nội vụ - số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thông tin chi tiết tại: http://snv.binhdinh.gov.vn/newsdetail.php?newsid=3440&id=124


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu