Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo tuyển sinh đi học diện Hiệp định tại Mông Cổ năm 2019


 Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Mông Cổ năm 2019, chi tiết tại đây: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-dien-hiep-dinh-tai-mong-co-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1120

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: