Danh sách bài viết theo chuyên mục

Công tác xã hội - nghề mới nhưng có nhu cầu cao 

Công tác xã hội là một nghề khá mới ở Việt Nam, nhiều người còn nghĩ làm công tác xã hội là đi làm từ thiện. Đây là nghề chuyên nghiệp có nhu cầu ngày càng lớn trong xã hội.

 

Các nước giàu chú trọng hướng nghiệp cho học sinh 

Các nhà xã hội học đã rút ra một quy luật: Quốc gia nào có thu nhập bình quân đầu người càng cao thì công tác hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên càng được chú trọng.

 

ĐĂNG KÝ THI IELTS 

THÔNG BÁO: NHẬN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ IELTS CỦA HỘI ĐỒNG ANH TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC (TSC)

 

Đề tài KHCN cấp Bộ 

Đề tài KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.