Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Mạng cung cầu nhân lực ngành giáo dục Mạng cung cầu nhân lực ngành giáo dục
NVL MICHAEL DUKAKIS BAN TIN VTV1 NVL MICHAEL DUKAKIS BAN TIN VTV1
Phát triển nguồn nhân lực Nông nghiệp 4.0 Phát triển nguồn nhân lực Nông nghiệp 4.0
Quan điểm của Bộ GD&ĐT về việc điều chuyển giáo viên xuống dạy mầm non - Nguồn VTV1 ​ Quan điểm của Bộ GD&ĐT về việc điều chuyển giáo viên xuống dạy mầm non - Nguồn VTV1 ​
tuyen-duong.mp4 tuyen-duong.mp4