Thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng với tâm thế chủ động, trách nhiệm

GD&TĐ - Sáng nay (20/2), Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và thực hiện quy trình nhân sự tái cử cấp ủy.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị.

 

Bảo đảm hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020, ông Nguyễn Quốc Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT - cho biết: Với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp; sự phối hợp hiệu quả của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên - năm 2019, hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GD&ĐT tiếp tục ổn định, có nhiều đổi mới và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Bộ đã tích cực tham gia với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tham mưu kịp thời để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng về GD&ĐT.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo các đoàn thể phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đã hoàn thành nhiều văn bản tồn đọng thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ.

Các đơn vị đã tập trung triển khai bước đầu có kết quả nhiều nhiệm vụ của cơ quan Bộ, của ngành được giao trong Chương trình công tác năm 2019. Các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng được thực hiện bảo đảm kết quả.

Đảng ủy Bộ và cấp ủy cơ sở Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường, trọng tâm là học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9, 10 và 11; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05.

Công tác xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng được quan tâm, chú trọng, bảo đảm kịp thời; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác đảng viên nền nếp, toàn diện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được bảo đảm, tình hình Đảng bộ ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến, bảo đảm chương trình, quy trình và quy định. Công tác dân vận được tiến hành thường xuyên và đạt kết quả tốt. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và hoạt động hiệu quả…

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và thực hiện quy trình nhân sự tái cử cấp ủy. 

Nhấn mạnh thêm về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhắc đến việc hoàn thành Luật Giáo dục 2019 và triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sự tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019;

Chất lượng giáo dục đại học được cải thiện một bước, được thế giới công nhận thông qua kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học quốc tế; các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được cải thiện; 63/63 tỉnh,thành phố đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giáo dục tiểu học và giáo dục THCS; cơ sở vật chất trường lớp được chuẩn hóa, ngày càng xuất hiện các mô hình trường học thông minh; công tác nhà giáo, hợp tác quốc tế, giáo dục thường xuyên, khoa học và công nghệ cũng có nhiều khởi sắc…

Năm 2019, băn khoăn của cử tri trong các lĩnh vực GD&ĐT như bạo lực học đường, lạm thu, đạo đức nhà giáo, kĩ năng mềm cho HSSV, việc làm sinh viên sau khi ra trường… đã giảm rất nhiều.

 Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2019, Đảng ủy Bộ và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy cấp trên. Công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được thực hiện nghiêm túc…

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng lưu ý, những nhiệm vụ lớn thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cần đưa vào chương trình sinh hoạt để phân công, theo dõi, đánh giá; xác định nhiệm vụ cần đúng, trúng, kịp thời...

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Bộ GD&ĐT khóa VI, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29, Kết luận 51 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Kết luận 49 của Trung ương về xây dựng xã hội học tập. Hai là, tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị. Ba là, tập trung chỉ đạo thành công Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của Đảng ủy Bộ GD&ĐT, với Đảng bộ Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị 2 nhóm việc quan trọng cần quan tâm, đó là chuẩn bị tốt các văn kiện cho các đại hội và thực hiện tốt đề án nhân sự.

Tặng giấy khen cho Đảng bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã quyết định tặng giấy khen cho 7 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và 2 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền;

Tặng giấy khen cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019; tặng giấy khen cho 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2019;

Tặng giấy khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; tặng giấy khen cho 4 tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019; tặng giấy khen cho 2 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019.

                                                    Hiếu Nguyễn. Ảnh: Xuân Phú -  https://giaoducthoidai.vn/                                    


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất