Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học có hoàn cảnh khó khăn


Trong khuôn khổ của "Dự án Học tập cho trẻ em" thuộc Chương trình Hợp tác Quốc gia giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) – UNICEF Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã thực hiện khảo sát về "Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học có hoàn cảnh khó khăn".  Khảo sát là một trong nhiều hoạt động của Dự án với mục tiêu tìm hiểu tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học có hoàn cảnh khó khăn, làm thông tin đầu vào cho việc hỗ trợ giải quyết việc làm và thúc đẩy năng lực việc làm của nhóm sinh viên này. Nghiên cứu tiến hành khảo sát các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tốt nghiệp đại học  năm 2017 và 2018 có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc, đặc biệt là nhóm của các tỉnh Tây Bắc - nơi có điều kiện kinh tế khó khăn hơn mức trung bình cả nước.

1. Báo cáo tòm tắt bản tiếng Việt 

 /documents/1046433/1048174/Final+cleaned_VNese_Summary_Jobs+after+graduation-17+June++VN+.pdf/1e5a0678-e2c8-4c35-95e7-70bfe4a574e6

2. Bản tiếng Anh:

 /documents/1046433/1048174/Final+cleaned_ENG_Summary_Jobs+after+graduation-17+June++ENG+.pdf/9446b1a5-2717-4776-9db0-6b2163f04b16


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất