Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025


Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 26/06/2020, Đại hội chi bộ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm. Đại hội  được vinh dự đón tiếp đồng chí Trịnh Xuân Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng về dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo trong việc học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI; tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ về việc tiếp tục, đẩy mạnh, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; lãnh đạo có hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ đảng viên.

Đồng chí Hoàng Công Dụng – Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, các Đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025 để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp để phát triển Trung tâm trong giai đoạn tới. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm. Toàn thể đảng viên, cán bộ Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, chủ động đề xuất, phối hợp với các Vụ/Cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học để khai thác, cung ứng các hoạt động dịch vụ để thực hiện lộ trình tự chủ một cách năng động, chủ động hơn.  

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Hoàng Công Dụng – Bí thư Chi bộ, đồng chí Lò Thị Dũng – Phó bí thư, đồng chí Trần Phương – Chi ủy viên.

Đồng chí Trịnh Xuân Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Vụ trưởng VụTĐKT  chúc mừng chi ủy Trung tâm HTĐT&CƯNL nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện trong chi bộ. Toàn thể đảng viên thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.                                                                      

                            Vũ Thị Minh Ngọc - Trung tâm HTĐT&CƯNL


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất