Chi bộ Trung tâm HTĐT&CƯNL kết nạp đảng viên mới


Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

Ngày 02/7/2021, Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Đặng Thị Phương Mai – Chuyên viên, Phòng Nghiên cứu và Dự báo.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Công Dụng - Bí thư Chi bộ, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã trao quyết định kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Đặng Thị Phương Mai. Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Thị Phương Mai đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, xin thề tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng...

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hoàng Công Dụng đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp

Phòng Truyền thông

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất