Sinh hoạt chuyên đề: kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tổ chức viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thực hiện Kế hoạch số 109 - KH/BCSĐ ngày 05/4/2020 của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), trong buổi sáng ngày 12/05/2020, đồng chí Trần Công Phong - Phụ trách Trung tâm và đồng chí Hoàng Công Dụng - Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Trung tâm tổ chức đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chuyên đề thiết thực trong toàn chi bộ Trung tâm, cũng là dịp để các đồng chí đảng viên và cán bộ, viên chức có điều kiện tìm hiểu, nhận thức rõ ràng và cụ thể hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tâm HTĐT&CƯNL viếng Lăng Bác

Toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ, viên chức tham dự đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Sau lễ viếng, Đoàn tiếp tục tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi Bác đã sống, làm việc, dưỡng bệnh và sống những năm tháng cuối đời (1954-1969). Đoàn đã được nghe hướng dẫn viên của Khu di tích giới thiệu về Phủ Chủ tịch, Ao Cá, Nhà Sàn, Nhà 54, Nhà H67… Mỗi di tích, tài liệu, hiện vật nơi đây chứa đựng nội dung lịch sử khác nhau là minh chứng thuyết phục về chiều sâu tư tưởng, phong cách, đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của Người cho sự nghiệp cách mạng, hạnh phúc của nhân dân.

Tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Buổi sinh hoạt chuyên đề Viếng Lăng và tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về  tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Bộ GD&ĐT.

                                                                                         Vũ Thị Minh Ngọc - Trung tâm HTĐT&CƯNL


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất