Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Tên Đề tài: "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" - Mã số: B2018-TĐC-01 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Công Dụng - Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng...

 

Năm 2020, Việt Nam cần tới 530.000 lao động công nghệ thông tin 

(TBTCO) - Khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đang là các thị trường lao động tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo khảo sát của tổ chức Plan International, dự báo năm 2020 lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam cần tới 530.000 lao động.

 
Tin mới nhất