Hội nghị tự chủ đại học năm 2022: Cuộc cách mạng toàn diện 

Hôm này (4/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tự chủ đại học 2022 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

 

Tin mới nhất