Văn bản
  • Nghị định số 76 2019 NĐ-CP của Chính phủ
  • «Trở về
Số hiệu: số 76/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 08/10/19
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 

1 of 10