Văn bản
  • Giao Trung tâm HTĐT&CƯNL tổ chức đánh giá tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020
  • «Trở về
Số hiệu: QĐ 542/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 26/02/20
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:

Bộ GD&ĐT giao Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tổ chức đánh giá tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

1 of 1