Văn bản
  • NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  • «Trở về
Số hiệu: 68/NQ
Ngày ban hành: 17/05/22
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 12