Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
68/NQ NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 17/05/22
NĐ số 90/2020/NĐ-CP Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/20
NĐ số 84/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 17/07/20
30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/20
QĐ số 519/QĐ-BGDĐT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT hết hiệu lực năm 2019 24/02/20
NĐ 99/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 30/12/19
số 43/2019/QH14 Luật giáo dục 14/06/19
Thông tư số 03/2019/TT-BNV Bộ Nội vụ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức 30/05/19
Hiển thị 8 mục.
trong 1