Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Ngày 2/4/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1244/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực (thay thế Quyết định số 3729/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2009).

-Tên đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

Địa điểm: số 12-14 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

-Vị trí pháp lý: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Toàn văn quy chế xem tại đây.