Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh


Ngày 11/11/2022, Bộ Giao dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis. Chi tiết tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất