Sinh hoạt chuyên đề: kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực tổ chức viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

 


Tin mới nhất