Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

(ĐCSVN)- Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 vừa được tổ chức ngày 23/12 tại Hà Nội.
Trình bày tham luận tại Hội nghị với chủ đề "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm 2019, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiều hoạt động quan trọng như sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, sơ kết Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, năm 2019 với sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành xây dựng bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Thu

Theo Bộ trưởng, đối với bậc đào tạo đại học, cao đẳng, các môn giáo dục lý luận chính trị là hết sức quan trọng, đây là những môn học có tính định hướng cho thế hệ trẻ. Các trường đại học, cao đẳng thời gian qua đã có nhiều cố gắng song việc giảng dạy các môn học lý luận chính trị vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra. Việc tổ chức dạy học lý luận chính trị theo 3 môn như trước đây cũng bộc lộ những hạn chế, đặt ra yêu cầu phải rà soát, cơ cấu lại chương trình, giáo trình đào tạo lý luận chính trị sao cho phù hợp.

Sau khi rà soát, cơ cấu lại, chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị mới đã được biên soạn và được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua bao gồm 5 môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chương trình mới đã tăng cường thời lượng, số lượng tín chỉ và có sự phân biệt về thời lượng, số lượng tín chỉ giữa chương trình đào tạo ngành không chuyên và ngành chuyên về lý luận chính trị, đây là điểm mới so với chương trình cũ.

Để triển khai chương trình giáo dục lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng bắt đầu từ năm học 2019-2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn cho tất cả giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Bộ cũng đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, trong đó yêu cầu các trường chủ động đảm bảo các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học các môn học này theo hướng tăng cường tổng kết, đánh giá thực tiễn.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường kiểm tra việc thực hiện giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ tập huấn cho giảng viên lý luận chính trị theo chương trình, giáo trình mới. Đồng thời, hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ GD&ĐT trong việc đề xuất các chính sách nhằm thu hút và tạo động lực cho đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng.

Đồng thời, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong rằng, thời gian tới, nhất là năm 2020 - năm ngành Giáo dục sẽ triển khai nhiều hoạt động đổi mới giáo dục, trong đó có triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới - ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với ngành Giáo dục để làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo./.

VA - http://cpv.org.vn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất