Gần 70% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

Báo cáo năm 2020 tổng hợp tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp của 220/236 cơ sở giáo dục đại học (sinh viên tốt nghiệp năm 2019) cho thấy tỉ lệ sinh viên có việc làm trên tổng số sinh viên tốt nghiệp đạt 68%.


Theo số liệu khảo sát của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT, báo cáo năm 2019 tổng hợp tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp của 181/240 cơ sở giáo dục đại học (SV tốt nghiệp năm 2018) cho thấy: Tỉ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi: 91,6%; Tỉ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp: 65,5%.

Về mối liên quan giữa đào tạo và việc làm: số sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng ngành được đào tạo: 66.877 (tương đương 57%); liên quan đến ngành đào tạo: 26.250 (23%); không liên quan đến ngành đào tạo: 23.251 (20%).

Báo cáo năm 2020 tổng hợp tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp của 220/236 cơ sở giáo dục đại học (SV tốt nghiệp năm 2019) cho thấy: Tỉ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi: 89,5%; Tỉ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp: 68,0%.

Về mối liên quan giữa đào tạo và việc làm: số sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng ngành được đào tạo: 97.219 (tương đương 56%); liên quan đến ngành đào tạo: 44.055 (25%); không liên quan đến ngành đào tạo: 32.748 (19%).

Số liệu cho thấy số lượng sinh viên tốt nghiệp được làm những công việc đúng ngành đào tạo hoặc liên quan đến ngành đào tạo khá ổn định giữa các năm (khoảng 80%), còn lại là làm việc không đúng ngành đào tạo, với tỉ lệ còn khá cao (19-20%).

Ngoài ra, tỉ lệ sinh viên có dự án khởi nghiệp tại các nhà trường tăng dần theo từng năm. Cụ thể tại các trường nói chung tỉ lệ sinh viên có dự án khởi nghiệp từ năm thứ 2 trở đi hiện nay chiếm khoảng 0,85% tổng số sinh viên. Số sinh viên khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp chiếm khoảng từ 7-9%.

NGHIÊM HUÊ-https://www.tienphong.vn/


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất