Hội đồng Anh tạm hoãn các kỳ thi IELTS và Aptis


Hội đồng Anh thông báo: Từ ngày 10 tháng 11 năm 2022, tất cả các kỳ thi IELTS và Aptis của Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới. Thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Chi tiết tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất