TS Hoàng Công Dụng: Trường nghề đào tạo “ôm đồm” rất khó đảm bảo chất lượng  

"Thời gian khoảng 2,5 năm vừa học nghề lại vừa học 7 môn học sẽ bị quá tải và khó hoàn thành mục tiêu cũng như bảo đảm chất lượng đào tạo", Tiến sĩ Dụng cho biết.

Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0  

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Tên Đề tài: "Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo trình độ đại học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" - Mã số: B2018-TĐC-01 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Công Dụng - Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng...

Tọa đàm cung cấp thông tin thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT  

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin thị trường lao động và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên làm công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường PTTH...

Tham luận của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

(ĐHXIII)- Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng trân trọng gửi các cơ quan báo chí bài tham luận của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1. BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THAM LUẬN TẠI ĐẠI...


Các trang: 1  2  3  4  
Tin mới nhất