Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và các đơn vị liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài


Ngày 7/2/2023, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 144/TB-QLCL Thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và các đơn vị liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Chi tiết tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất