Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày 23/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn chủ trì hội thảo về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh gía chuyển đổi số các cơ sở giáo dục và đào tạo.


Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với điểm cầu trung tâm tại Bộ GDĐT kết nối tới hơn 400 điểm cầu là tại 63 Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội thảo

Dự thảo Bộ tiêu chí, chỉ số  đánh giá chuyển đổi số các cơ sở giáo dục và đào tạo được xây dựng trên tiêu chí bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia. Áp dụng cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trong và ngoài công lập.

Bộ chỉ số được xây dựng để đánh giá 7 chỉ số đối với ngành giáo dục và đào tạo gồm: Chỉ số hạ tầng, nền tảng số và an toàn thông tin; Chỉ số phát triển nhân lực số; Chỉ số về nguồn lực; Chỉ số xây dựng thể chế; Chỉ số hoạt động quản trị số; Chỉ số hoạt động dạy - học số và Chỉ số hoạt động dịch vụ số học đường.

Tham luận tại hội thảo, đại diện các Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục đều khẳng định chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là nhu cầu cấp thiết, nhất là trong sự chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và đào tạo là hết sức cần thiết.

Các chỉ số từ bộ chỉ số sẽ là căn cứ để thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục; đồng thời, chỉ ra điểm mạnh cần phát huy, điểm hạn chế cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ các cơ sở giáo dục có giải pháp phù hợp. Nếu được xây dựng và ban hành thì bộ chỉ số sẽ giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo tiết kiệm được rất nhiều thời gian để thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong hoạt động của mình.

Các đại biểu cũng nêu lên thực tế áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thời gian vừa qua đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, dạy và học đã đạt được nhiều thành quả, nhất là trong bối cảnh hai năm 2020, 2021 nhiều cơ sở giáo dục, nhiều địa phương phải tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang dạy trực tuyến, từ xa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để quá trình chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo được tốt hơn trong thơi gian tới, phù hợp với bộ chỉ số về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo như trình độ công nghệ thông tin của các giáo viên không đồng đều; hạ tầng công nghệ thông tin ở nhiều địa phương còn khó khăn để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số; các căn cứ pháp lý chưa đầy đủ, rõ ràng…

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, để xây dựng được một bộ chỉ số tốt là điều cần sự đầu tư công phu, nghiêm túc trên cơ sở tiếp thu các ý kiến từ nhiều phía. Phải đổi mới tư duy và cách làm chỉ số, có những chỉ số mang tính đầu ra, nhưng cũng cần phải xây dựng những chỉ số đánh giá mang tính quá trình.

Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo không chỉ để đánh giá mà là thước đo để các nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục có định hướng để đầu tư, thúc đẩy giáo dục. Quan trọng nhất trong việc xây dựng chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong giáo dục là phải mang lại được lợi ích cho người học.

Thứ trưởng đề nghị, trong quá trình hoàn thiện Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo cần quan tâm đến các chỉ số liên quan tới hoạt động dạy và học, khi người học sử dụng nền tảng số để học tập thì được nghe giảng, học tập, được tương tác với giáo viên trên không gian số thời gian là bao nhiêu, như thế nào. Cùng với đó, cần số hóa hoạt động quản lý, điều hành trong giáo dục và đào tạo một cách triệt để.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục- Bộ GD&ĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất