Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo  

Ngày 23/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn chủ trì hội thảo về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh gía chuyển đổi số các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự đóng góp của Hiệp hội  

GDVN- Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn mong Hiệp hội tổ chức nhiều hoạt động từ đó đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành liên quan, để có được "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021  

Sáng 18/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên  

GDVN- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên lần 2 dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

“Muốn đào tạo nhân lực đáp ứng công nghiệp 4.0, cần một nền giáo dục 4.0”  

Đây là quan điểm được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn nêu lên trong bài phát biểu tại Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề "Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong...

Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh  

Ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh chủ trì Tọa đàm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và đánh giá mô hình phối hợp công tác Đoàn, Hội, Đội, phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong trường học. Tọa đàm do Bộ GDĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản...

Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập thêm 2 trường thành viên  

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký ban hành quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại 2 khoa trực thuộc.


Các trang: 1  2  
Tin mới nhất