Hội thảo, tập huấn: Hướng dẫn tổ chức truyền thông, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường THPT, PTDTNT tại tỉnh Hà Giang


Hội thảo, tập huấn

Hướng dẫn tổ chức truyền thông, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường THPT, PTDTNT tại tỉnh Hà Giang

 

Nhằm triển khai Nhóm hoạt động 4.2 – Thúc đẩy thói quen sống xanh, trường học thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng, triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục môi trường bền vững và thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 2675/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 của Dự án Học tập và Kỹ năng cho trẻ em giai đoạn 2022-2026 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ, ngày 12/12/2022, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GDĐT (Trung tâm) đã phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Hà Giang tổ chức thành công Hội thảo, tập huấn hướng dẫn tổ chức truyền thông, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường THPT, PTDTNT tại tỉnh Hà Giang.

Tham gia Tập huấn bao gồm: Lãnh đạo nhà trường và giáo viên phụ trách công tác Đoàn, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (mỗi trường 01 lãnh đạo và 01 giáo viên) trong các trường THPT, PTDTNT của tỉnh Hà Giang (khoảng 100 cán bộ, giáo viên của tỉnh Hà Giang).

Mục đích của chương trình nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp, cách thức tổ chức một số hoạt động truyền thông, giáo dục về bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm trong các trường THPT, PTDTNT gắn với đặc điểm địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương cho toàn bộ giáo viên các trường THPT, PTDTNT tham gia tập huấn trực tiếp.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc chương trình Hội thảo, tập huấn, Ông Đinh Thế Hiệp – Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Giang đã nhấn mạnh sự cần thiết và ý nghĩa các nội dung sẽ trao đổi trong chương trình, đồng thời cảm ơn UNICEF, Trung tâm TSC, đặc biệt là các chuyên gia, diễn giả đã đem tới địa phương một hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích.

Chương trình Hội thảo, tập huấn hướng dẫn tổ chức truyền thông, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường THPT, PTDTNT tại tỉnh Hà Giang đã kết thúc tốt đẹp và thành công các kế hoạch của Trung tâm TSC năm 2022 nhằm triển khai các chuỗi hoạt động của Dự án "Học tập và Kỹ năng cho trẻ em giai đoạn 2021-2026" do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tài trợ cho ngành Giáo dục của năm 2022.

Ông Bùi Văn Linh- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lưc, Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc

Chuyên gia Nguyễn Trọng An BS. CK Nhi, Chuyên gia Dinh dưỡng Bà mẹ -Trẻ em. Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Môi trường Sức khỏe. Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ CS trẻ em - Bộ LĐTBXH

Các đại biểu tham dư tập huấn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất