Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh


Ngày 24/02/2023, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã gửi công văn số 14/HTĐTCƯNL -NCDB đến các Sở GD&ĐT đề nghị phối hợp triển khai các hoạt động năm 2023 với các nội dung:

1. Cập nhật  thông tin (nếu có thay đổi) lãnh đạo Sở phụ trách, chuyên viên đầu mối công việc; chỉ đạo các Phòng GDĐT, các nhà trường phổ thông, giáo viên liên quan cung cấp thông tin theo mẫu tại địa chỉ: https://forms.gle/xG1ndf5UdaYnHDJd8 theo dõi các lĩnh vực sau:

a) Công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh phổ thông, bồi dưỡng giáo viên thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn học đường;

b) Công tác giáo dục hỗ trợ khởi nghiệp, STEM, đổi mới sáng tạo trong dạy và học;

c) Công tác giáo dục kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng số;

d) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, điều hành và quản trị trong các cơ sở giáo dục;

đ) Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh và giáo viên;

e) Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, CBQLGD phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Thời hạn hoàn thành việc cung cấp thông tin trực tuyến: Trước ngày 20/03/2023.

2. Đề xuất các nội dung hoạt động cụ thể (theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến) để phối hợp cùng Trung tâm và các cơ quan hữu quan (triển khai trong  năm 2023) về hoạt động hướng nghiệp, phân luồng, tư vấn học đường cho học sinh và tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên cũng như các hoạt động liên quan       theo các nội dung đề cập tại Mục 1 trên để tổ chức trong thời gian tới.

Nội dung đề xuất gửi về Trung tâm trước ngày 20/03/2023.

Chi tiết văn bản tại đây

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất