Phối hợp với các cơ sở đào tạo triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực năm 2023


Ngày 24/02/2023, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã gửi công văn số 13/HTĐTCƯNL -NCDB đến các đại học, học viện và trường đại học, cao đẳng sư phạm, cao đẳng có đào tạo các mã ngành đào tạo giáo viên về việc đề nghị phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực năm 2023 với các nội dung:

1. Nghiên cứu, chỉ đạo trường (đơn vị) phối hợp với Trung tâm triển khai các nhiệm vụ sau:

1.1. Khảo sát, thống kê và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hằng năm (theo quy định tại Công văn số 3943/BGDĐT- GDĐH ngày 31/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1.2. Triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp; hỗ trợ sinh viên thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện tuyển dụng, việc làm (sàn giao dịch việc làm online, ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm…) nhằm thúc đẩy việc giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp hằng năm của nhà trường.

1.3. Nghiên cứu, khảo sát, dự báo nhu cầu nhân lực các ngành đào tạo trình độ đại học, nhân lực các mã ngành đào tạo giáo viên; tổ chức các hội thảo, toạ đàm phát triển chương trình /ngành đào tạo mới; hội nhập quốc tế trong đào tạo.

1.4. Tư vấn tuyển sinh, tư vấn/trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; bồi dưỡng kỹ năng, ươm tạo, phát triển, thương mại hoá các dự án, ý tưởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên.

1.5. Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng số; bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh, thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho sinh viên, giảng viên.

1.6. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, điều hành và quản trị trong trường học.

1.7. Thông tin về các ngành/chương trình đào tạo mới sẽ tổ chức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

1.8. Đăng ký phối hợp cùng Trung tâm để tổ chức các Chương trình Tư vấn trực tuyến hoặc trực tiếp về Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2023 và các năm tiếp theo trên fanpage https://www.facebook.com/hotrodaotaovacungungnhanluc.

1.9. Đăng ký nhu cầu tổ chức sản xuất các chương trình, sự kiện quảng bá, nhận diện thương hiệu của đơn vị.

2. Cung cấp thông tin theo mẫu tại địa chỉ: https://forms.gle/5v9hFt2SM4ohdd6h6 các nội dung sau:

2.1. Thông tin liên hệ của Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách để Trung tâm liên hệ phối hợp triển triển khai hoạt động liên quan, gồm:

- Thông tin Lãnh đạo Đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị liên quan đầu mối (như: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên/Quan hệ doanh nghiệp/Khởi nghiệp/Phòng Công tác sinh viên…) được nhà trường giao các nhiệm vụ phụ trách các hoạt động tại Mục 1.

- Chuyên viên được giao theo dõi tham mưu các nội dung tại Mục 1.

2.2. Thông tin về các ngành đào tạo/chương trình đào tạo mới sẽ tổ chức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 để Trung tâm tổ chức quảng bá, truyền thông  tới các em học sinh trong toàn quốc, giúp công tác tuyển sinh đại học của đơn vị được hiệu quả hơn.

3. Cung cấp danh sách các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho SV, doanh nghiệp (có cấp chứng chỉ) mà trường/đơn vị đang triển khai.

4. Đề xuất các nội dung cụ thể sẽ phối hợp cùng Trung tâm triển khai trong năm 2023 và thời gian tới.

Chi tiết văn bản tại đây

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất