Phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực


Ngày 22/02/2023, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã gửi công văn số 12/HTĐTCƯNL-CƯNL gửi Giám đốc các Trung tâm Dịch vụ việc làm trong toàn quốc đề nghị phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực.

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt Trung tâm MOET-TSC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng: Nghiên cứu, dự báo phát triển nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên, nhân lực ngành sư phạm…; hỗ trợ đào tạo các kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; cung ứng nhân lực có trình độ đại học trở lên; truyền thông về tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, đào tạo, sử dụng nhân lực và cung ứng nhân lực…

Để triển khai hiệu quả các hoạt động liên quan trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đề nghị Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm quan tâm nghiên cứu triển khai một số nội dung như sau:

1. Nghiên cứu phối hợp với Trung tâm MOET-TSC triển khai các nhiệm vụ sau:

1.1. Tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động tại địa phương.

1.2. Tổ chức các sự kiện tuyển dụng, việc làm (tham gia trên sàn giao dịch việc làm online, hội chợ giới thiệu việc làm…).

1.3. Tiến hành khảo sát, thu thập, tổng hợp các thông tin về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu nhân lực có trình độ đại học trở lên, trình độ khác từ các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng.

1.4. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng tìm việc làm, kĩ năng nghề nghiệp, công nghệ thông tin, kỹ năng 4.0, quản lý… cho người lao động.

1.5. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, xây dựng báo cáo nghiên cứu, dự báo phát triển ngành/nghề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2. Cung cấp thông tin liên quan như sau:

2.1. Thông tin liên hệ của Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách để Trung tâm MOET-TSC sẽ liên hệ phối hợp triển khai hoạt động liên quan, gồm:

- Thông tin về 01 đồng chí lãnh đạo của Trung tâm phụ trách chung các hoạt động tại Mục 1;

- Thông tin của 01 lãnh đạo đơn vị được Giám đốc giao đầu mối chung tham mưu các nhiệm vụ, hoạt động tại Mục 1.

- Thông tin của 01 chuyên viên đầu mối tham mưu.

2.2. Danh sách các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho người lao động, doanh nghiệp (có cấp chứng chỉ) Đơn vị đang phụ trách, triển khai.

2.3. Thống kê nhu cầu hiện nay đi lao động ở nước ngoài, các đơn hàng cần tuyển dụng của các doanh nghiệp của năm 2022, các năm tiếp theo.

2.4. Đề xuất các nội dung cụ thể khác sẽ phối hợp cùng Trung tâm MOET-TSC triển khai trong năm 2022 và thời gian tới.

3. Nhập thông tin theo các nội dung của Mục 1, Mục 2 ở trên theo mẫu tại địa chỉ http: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1_B8DVTJYz7yheWRrCkwN1juolVMXl__uZV0qdJ_-4s5weg/viewform  hoặc QR code này:

Thời gian hoàn thành nhập thông tin vào hệ thống online gửi về Trung tâm trước ngày 10/6/2022.

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực mong muốn trong thời gian tới sẽ được hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thống nhất xây dựng các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hai bên và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nhân lực và cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp, cũng như giải quyết việc làm cho người lao động, sinh viên tốt nghiệp trên địa bàn cũng như kết nối điều chuyển nhân lực giữa các vùng với nhau.

Chi tiết công văn tại đây

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất